Polityka Prywatności Sklepu Internetowego P.R.E. "ELEKTROSYSTEM 2" Edyta Bochenek

 1. Wprowadzenie

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez P.R.E. "ELEKTROSYSTEM 2" Edyta Bochenek z siedzibą przy ul. Kolejowej 44, 05-123 Chotomów, Polska, NIP: 5361593900 (zwane dalej "Firmą") w związku z korzystaniem przez użytkowników ze sklepu internetowego prowadzonego przez Firmę.

 2. Dane osobowe

  Dane osobowe są wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, które można użyć do zidentyfikowania tej osoby. Firma przetwarza dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, NIP oraz inne informacje, które są niezbędne do realizacji zamówień oraz korzystania z usług świadczonych przez Firmę.

 3. Cel przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe przetwarzane są w celu: a) realizacji zamówień oraz korzystania z usług świadczonych przez Firmę, b) obsługi reklamacji, c) wystawiania dokumentów rozliczeniowych, d) udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkowników, e) marketingu własnego produktów i usług.

 4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

  Firma przetwarza dane osobowe na podstawie: a) zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), b) wykonania umowy, której stroną jest użytkownik lub podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), c) spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Firmie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Firmę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 5. Odbiorcy danych osobowych

  Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: a) dostawcom usług kurierskich, b) dostawcom usług płatniczych, c) podmiotom świadczącym usługi księgowe oraz prawne na rzecz Firmy, d) organom publicznym na mocy obowiązków prawnych.

 6. Okres przechowywania danych osobowych. 

  Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 7. Prawa użytkowników Użytkownicy mają prawo do:

  a) dostępu do swoich danych osobowych,

  b) sprostowania danych osobowych,

  c) usunięcia danych osobowych,

  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, f) przenoszenia danych osobowych, g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

  1. Bezpieczeństwo danych osobowych

   Firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych i chronić je przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

  2. Pliki cookies Sklep

   internetowy korzysta z plików cookies w celu poprawy jakości usług oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkowników. Użytkownicy mogą zarządzać plikami cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

  3. Zmiany w Polityce Prywatności

   Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w Polityce Prywatności poprzez aktualizację niniejszego dokumentu na stronie internetowej sklepu.

  4. Kontakt

   W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub realizacji praw użytkowników, prosimy o kontakt z Firmą pod adresem e-mail: [adres e-mail], telefonicznie pod numerem [numer telefonu] lub pisemnie na adres: P.R.E. "ELEKTROSYSTEM 2" Edyta Bochenek, ul. Kolejowa 44, 05-123 Chotomów, Polska.